NASZE PROJEKTY


Uwaga! Zmianie ulega treść Regulaminu rekrutacji oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

« wstecz

24.05.2019

Informujemy, iż zmianie ulega treść Regulaminu rekrutacji oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z załącznikami), w związku z zawarciem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5". Dotyczy on wprowadzenia nowych Zasad udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 (wersja nr 4) przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 681/2019 w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Wprowadzone zmiany obowiązują z mocą wiążącą począwszy od dnia 23 kwietnia 2019 r.

Treść w/w Regulaminów po zmianach dostępna jest w zakładce: Dokumenty do pobrania.

« wsteczLoga partnerów projektów