NASZE PROJEKTY


Ostateczna Lista Rankingowa - Kobiety (po rekrutacji uzupełniającej)

« wstecz

17.05.2019

Ogłaszamy Ostateczną Listę Rankingową Uczestników Projektu - Kobiety do projektu pt. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" po rekrutacji uzupełniającej.

Ostateczna Lista Rankingowa Uczestników - Kobiety

Ponadto ogłaszamy listę rezerwową Uczestników projektu - Kobiety do projektu pt.: "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5", po rekrutacji uzupełniającej.

Lista rezerwowa Uczestników - kobiety

« wsteczLoga partnerów projektów