NASZE PROJEKTY


Uwaga! Wznawiamy rekrutację do projektu

« wstecz

28.03.2019

Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu - Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości", przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dniach od 29.03.2019 r. do 04.04.2019 r., w godzinach od 8:30 do 14:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 04.04.2019 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.
Do składania Formularzy rekrutacyjnych zapraszamy szczególnie kobiety bezrobotne i bierne zawodowo.

« wsteczLoga partnerów projektów