NASZE PROJEKTY


Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych

« wstecz

21.03.2019

Informujemy, iż Zespół Komisji Rekrutacyjnej dokonuje oceny merytorycznej złożonych przez Kandydatów Formularzy rekrutacyjnych.

« wsteczLoga partnerów projektów