NASZE PROJEKTY


Lista Rankingowa po odwołaniach oraz Lista rezerwowa w ramach Projektu

« wstecz

12.08.2021

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji - po odwołaniach, w ramach Projektu pn. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" – II Runda, zamieszczamy Listę Rankingową po odwołaniach oraz Listę Rezerwową

Lista rankingowa po odwołaniach

Lista rezerwowa

W związku z rezygnacją 1 osoby z otrzymania dofinansowania w ramach dotacji, ostatecznie, Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe to osoby, które zajęły miejsca na Liście Rankingowej po odwołaniach w pozycjach od nr 1 do nr 3.

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz wytycznych niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną w terminie maksymalnie do dnia 19.08.2021r.

« wsteczLoga partnerów projektów