NASZE PROJEKTY
Ośrodek Enterprise Europe Network w Opolu wchodzi w skład sieci Enterprise Europe Network, która powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest przez nią zarządzana. Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wsparcia dla biznesu, obejmująca swoim zasięgiem ponad 50 państw. Działamy globalnie. Jesteśmy obecni w każdym regionie UE i w najważniejszych krajach spoza UE – np. Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Rosja. Sieć skupia blisko 600 organizacji zatrudniających około 3000 specjalistów. Enterprise Europe Network stanowi połączenie dwóch, działających z powodzeniem od wielu lat, sieci Innovation Relay Centres (IRC) oraz Euro Info Centres ( EIC).

Naszym zadaniem jest udzielanie pomocy małym oraz średnim przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Pomoc ta dotyczy kluczowych dla przedsiębiorstw obszarów rozwoju: prowadzenia wymiany towarowej i usługowej wewnątrz UE, wdrażania innowacji oraz nowych technologii, pozyskiwania finansowania na inwestycje. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych oraz szkoleniowych. Ośrodek EEN w Opolu wchodzi w skład konsorcjum B2Europe West Poland, którego koordynatorem jest Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

Link do strony: www.een.opole.pl

Kontakt

Enterprise Europe Network
ul. Damrota 4, 45-064 Opole
tel.: +48 77 456 56 00
fax: +48 77 454 40 97
Andrea Zachoń
Menadżer lokalny
e-mail: a.zachon@spp.opole.pl
tel.: +48 77 456 56 00
Marta Stylska
Konsultant
e-mail: m.stylska@spp.opole.pl
tel.: +48 77 456 56 00