AKTUALNOŚCI
09.09.2016   |   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 6/ZK/RNU
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 6/ZK/RNU, tj...

05.08.2016   |   Informacja o ubezpieczeniu NNW i OC w życiu prywatnym Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech”
Informujemy, iż na czas realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech”, tj. do 31 maja 2017r., Uczestnicy Projektu zostali objęci ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym w ramach polis ubezpieczeniowych zawartych z PZU S.A...

05.08.2016   |   Informacja o letnich wyjazdach integracyjno-terapeutycznych w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech”
Informujemy, iż w okresie od 7 sierpnia 2016r. do 21 sierpnia 2016r. zostanie zorganizowany w formie dwóch turnusów wyjazd integracyjno-terapeutyczny dla Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech”...

archiwum aktualności

Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe do wynajęcia od zaraz w atrakcyjnych cenach.
Więcej informacji pod nr tel.: 512 944 585.
Zobacz nasze pomieszczenia

Enterprise Europe Network Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Urząd Miasta Opola Krajowy System Usług